Đảng ủy Công ty: Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05 nhiệm kỳ XIII của Đảng

Quản trị viên 14/10/2021 Đảng ủy

Thực hiện kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 30/9/2021 của Đảng ủy Công ty về kế hoạch Học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ngày 12/10/2021 Đảng ủy Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin  đã tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu từ 27 chi, đảng uỷ cơ sở trực thuộc, tạo sức lan toả rộng khắp trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy; Ban lãnh đạo; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; BCH Công đoàn; Bí thư, Phó bí thưĐoàn thanh niên; Trưởng, phó các phòng ban Công ty và toàn bộ đảng viên thuộc Đảng ủy Công ty đã tham dự Hội nghị đầy đủ và nghiêm túc.

Tại Hội nghị, Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao đổi về các nội dung chuyên đề toàn khoá Chỉ thị 05-CT/TW nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Công ty nắm vững những nội dung trọng tâm, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo,đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ TKV, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ TKV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi học tập Chuyên đề, Phó bí thư thường trực Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKhuất Mạnh Thắng đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng bản cam kết của cá nhân rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ cơ sở phải lựa chọn, cụ thể hoá nội dung Chuyên đề toàn khoá vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm phù hợp với đặc thù đơn vị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về các nội dung: đổi mới việc học tập; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo và tư tưởng xuyên suốt trong chuyên đề này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Tác giả: Trần Hải Hà