Họp trực tuyến báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quản trị viên 05/08/2021 Khối môi trường

Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại gây ảnh hưởng lớn tiến độ công việc, kế hoạch sản xuất của phòng Môi trường do việc đi lại bị hạn chế.

Bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty và Ban phòng chống dịch Covid 19, phòng Môi trường đã thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, nâng cao ý thức chấp hành của CBCNV, đồng thời sắp xếp nhân lực đảm bảo ổn định sản xuất tại Quảng Ninh và tại Hà Nội để hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa nỗ lực thực hiện các mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, ngày 28/7/2011, phòng Môi trường đã tổ chức thành công phiên họp trực tuyến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng công suất trạm XLNT Cọc Sáu dưới sự chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và sự tham gia của đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh, đại diện TKV và các chuyên gia, nhà khoa học. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng công suất trạm XLNT Cọc Sáu đã được 100% các thành viên thông qua./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Nam