Triển khai công tác hiện trường phương án lấy mẫu thể trọng than, thể trọng đá kẹp khu Bắc Bàng Danh mỏ than Hà Tu, Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2021

Quản trị viên 23/07/2021 Khối địa chất

Để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch khai thác, đảm bảo sản lượng khai thác theo Quy hoạch 403 đạt hiệu quả cao cũng như thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của TKV trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, ngoài thông tin từ các báo cáo địa chất và các báo cáo chuyên đề khác đã có, cần thiết phải lấy mẫu xác định thể trọng lớn than, thể trọng đá kẹp trong than nguyên khai, đánh giá bổ sung các đặc điểm, tính chất của than và đá kẹp theo sát với thực tế các mỏ than.

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc làm sáng tỏ đặc điểm, tính chất của than và đá kẹp, năm 2020 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã mời Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) lập phương án lấy mẫu thể trọng than, thể trọng đá kẹp khu Bắc Bàng Danh mỏ than Hà Tu, Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin năm 2020. Công ty VITE đã thực hiện lấy mẫu phân tích tại khai trường mỏ than Hà Tu và hoàn thành báo cáo trình chủ đầu tư theo đúng thời hạn, quy định của Nhà nước và TKV.

Được sự tin tưởng về kết quả thực hiện và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năm 2021 Công ty VITE tiếp tục được Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin mời làm đơn vị thực hiện lập phương án lấy mẫu thể trọng than, thể trọng đá kẹp khu Bắc Bàng Danh mỏ than Hà Tu, Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin năm 2021.

Đầu quý III năm 2021 Công ty đã cử cán bộ phối hợp với Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin thực hiện công tác lấy mẫu hiện trường tại khai trường mỏ than Hà Tu.

Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện công tác lấy mẫu hiện trường quý III năm 2021./.

Công tác xác định tọa độ vị trí và san nền vỉa than

Công tác đào hố, cân xác định thể trọng than nguyên khai.

Tác giả: Đào Mạnh Hà