Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Quản trị viên 20/05/2021 Khối địa chất

Phát triển công nghiệp sản xuất than theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Để đạt được mục tiêu đó thì phải đẩy mạnh công tác NCKH, áp dụng KHKT vào sản xuất. Những năm qua lĩnh vực này luôn được Tập đoàn TKV quan tâm và chỉ đạo sát sao đến các Công ty đơn vị trực thuộc.

Là đơn vị tư vấn nên những năm qua Công ty VITE luôn chú trọng công tác NCKH và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy cho sự phát triển bền vững của Công ty cũng như Tập đoàn TKV.

Vừa qua, cán bộ phòng Địa chất Công ty VITE đã phối hợp với các Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội tiến hành nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp nghiên cứu khoa học tại hiện trường. Đây là một phần công việc của Đề tài “Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm Slugtest và Pneumatic slugtest (PST) thay thế phương pháp bơm hút nước thí nghiệm trong các lỗ khoan thăm dò thuộc TKV” do Công ty VITE chủ trì.

Trong quá trình tiến hành thử nghiệm, nhóm tác giả đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Tài nguyên - TKV và lãnh đạo Công ty. Kết quả của đề tài này hứa hẹn sẽ mở ra một phương pháp mới đem lại nhiều lợi ích cho công tác nghiên cứu địa chất thủy văn trong quá trình khoan thăm dò.

          Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện./

Công tác Camera lỗ khoan

Công tác thí nghiệm phương pháp PST

Công tác thí nghiệm phương pháp Slugtest trong lỗ khoan

Tác giả: Vũ Viết Quyết