Phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ than Đèo Nai và mỏ than Cọc Sáu

Quản trị viên 18/05/2021 Khối địa chất

Sáng 28/4/2021, dưới sự chủ trì của Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức phiên họp thẩm định, xem xét phê duyệt “Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi Giấy phép khai thác số 2817/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 mỏ than Đèo Nai và số 2820/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 mỏ than Cọc Sáu, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) là đơn vị tư vấn lập Báo cáo. Tham dự cuộc họp còn có ông Dương Phi Hùng - Trưởng Ban Tài nguyên - đại diện TKV, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác mỏ than Đèo Nai và mỏ than Cọc Sáu) và tập thể tác giả Công ty VITE.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên Bộ TN&MT phát biểu khai mạc cuộc họp

Mỏ than Đèo Nai và mỏ than Cọc Sáu là hai trong số các mỏ than khai thác lộ thiên lớn nhất của TKV nói riêng và của cả nước nói chung. Các mỏ than này đã trải qua nhiều giai đoạn thăm dò cũng như có lịch sử khai thác lâu đời từ thời Pháp thuộc. Để đáp ứng yêu cầu thời đại mới và đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 và số 1265/QĐ-TTg ngày 24/8/2017 về việc “Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030”, trong đó mỏ than Đèo Nai và mỏ than Cọc Sáu nằm trong các mỏ cần phải điều chỉnh dự án khai thác. Để nâng cấp trữ lượng và có tài liệu địa chất phục vụ lập và điều chỉnh các dự án theo Quy hoạch điều chỉnh trên, TKV đã lập Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT mỏ than Đèo Nai và mỏ than Cọc Sáu. Được sự chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, TKV tiến hành thăm dò và giao Công ty VITE lập “Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi Giấy phép khai thác số 2817/GP-BTNMT mỏ than Đèo Nai và số 2820/GP-BTNMT mỏ than Cọc Sáu” trình Hội đồng thẩm định, phê duyệt. Tài liệu báo cáo cơ bản đảm bảo độ tin cậy về kỹ thuật, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Báo cáo đã đi sâu vào việc tổng hợp hiệu chỉnh lại cấu trúc địa chất, xác định sự tồn tại và mức độ duy trì của các vỉa than, tổng hợp và đánh giá tổng quát về đặc điểm ĐCTV- ĐCCT, chất lượng than, xác định trữ lượng nâng cấp và tài nguyên than còn lại phục vụ công tác điều chỉnh dự án đầu tư khai thác.

Trên cơ sở các ý kiến thẩm định, góp ý của Văn phòng Hội đồng, các chuyên gia phản biện, Tập thể tác giả Công ty VITE đã tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa hoàn thiện về nội dung, hình thức báo cáo trình Hội đồng phê duyệt.

KSĐC. Đỗ Tuấn Diệp - Chủ biên Báo cáo trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo. Ông Nguyễn Trường Giang - Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá kết quả thi công các công trình thăm dò của Đề án đảm bảo độ tin cập phục vụ lập báo cáo; tài liệu báo cáo được Công ty VITE lập theo đúng các quy định hiện hành với đầy đủ cơ sở về tài liệu và pháp lý.

TS. Nguyễn Trường Giang - Chánh Văn phòng Hội đồng  phát biểu tại phiên họp

Đại diện diện TKV- Ông Dương Phi Hùng đã gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, các chuyên gia phản biện, đã giúp đỡ để TKV, Công ty VITE hoàn thành Báo cáo. Việc sớm được phê duyệt trữ lượng Báo cáo thăm dò trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để TKV sớm triển khai lập và điều chỉnh các Dự án theo Quy hoạch tại mỏ than Đèo Nai và mỏ than Cọc Sáu, đáp ứng tiến độ các dự án khai thác đã đề ra, góp phần không nhỏ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Sau khi nghe các Báo cáo cũng như góp ý của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Trần Quý Kiên thay mặt Hội đồng đã phát biểu, kết luận: Đánh giá Báo cáo được lập với đầy đủ các căn cứ pháp lý, cơ sở tài liệu thăm dò, chất lượng chuyên môn tốt, Hội đồng đã nhất trí thông qua trữ lượng nâng cấp được từ các khối tài nguyên giai đoạn trước đây là 44.389 nghìn tấn. Thứ trưởng cũng đề nghị TKV và đơn vị tư vấn lưu ý: Do tính cấp thiết của báo cáo và đặc thù không thể kéo dài nên việc bổ sung thăm dò trữ lượng để thiết kế khai thác phần tài nguyên 333 hơn 11 triệu tấn không thể thực hiện ngay. Đồng thời, phần dưới sâu hoặc rìa các khối trữ lượng cũng phải lưu ý, trong quá trình quản lý, tổ chức khai thác cần thực hiện thăm dò khi có điều kiện thích hợp, để gia tăng trữ lượng huy động vào khai thác cũng như tiết kiệm triệt để tài nguyên.

Phiên họp kết thúc với sự đồng thuận nhất trí cao của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia phản biện, khách mời cùng toàn thể các bên tham sự Hội nghị. Hội đồng thống nhất thông qua và sẽ sớm phê duyệt trữ lượng Báo cáo kết quả thăm dò.Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, ngay sau phiên họp, tập thể tác giả Công ty VITE đã tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo theo các góp ý để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả: Đỗ Tuấn Diệp