Quan trắc môi trường: Bước tiến mới khẳng định năng lực và triển vọng

Quản trị viên 26/01/2021 Khối môi trường

Quan trắc môi trường là công tác khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường với tần suất định kỳ theo quy định nhằm xác định hiện trạng và diễn biến chất lượng của môi trường trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Quan trắc môi trường giúp theo dõi thường xuyên những biến đổi về chất lượng của môi trường; một mặt tránh được những nguy cơ gây ô nhiễm hay suy thoái môi trường, mặt khác đưa ra được những biện pháp kịp thời để bảo vệ, ứng phó đối với những vùng có nguy cơ hay đang phải đối mặt với  tình trạng ô nhiễm. Quan trắc môi trường được coi là một trong những hoạt động bắt buộc của nhiều doanh nghiệp nhằm mục đích đảm bảo tốt nhất “ sức khỏe” của môi trường, cũng như hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Ngày 18/11/2014, Công ty VITE lần đầu tiên được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 2615/QĐ-BTNMT về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 030), chứng chỉ Công nhận Phòng thí nghiệm VITE với mã số VILAS 588. Trải qua 6 năm duy trì và phát triển dịch vụ quan trắc môi trường với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho môi trường và cuộc sống của xã hội, Công ty VITE không ngừng đầu tư thêm các trang thiết bị đo đạc hiện đại có độ chính xác cao,đủ điều kiện để triển khai nghiên cứu, thực hiện các phương pháp phân tích mới theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Ngoài việc đầu tư mới các thiết bị, Công ty còn chú trọng trong việc tuyển chọn cũng như đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các các nhân viên theo hướng chuyên môn hóa, có khả năng nắm bắt và áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công việc để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu, chất lượng và hiệu quả. Hiện tại, Công ty VITE đã gia hạn và mở rộng thành công Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 030) theo Quyết định số 2156/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ngày 30/9/2020. Trong đó tổng các thông số được phép thực hiện là 309 trên tất cả các nền mẫu môi trường.

Hình ảnh: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hình ảnh: Chứng chỉ Công nhận VILAS 588

Năm 2020, Công ty VITE đã được nhiều đơn vị trong và ngoài TKV tin tưởng, ký hợp đồng thực hiện các chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường. Ngoài ra, TKV còn giao Công ty VITE vận hành 5 trạm quan trắc môi trường tự động (4 trạm quan trắc môi trường khí và 1 trạm quan trắc nước biển ven bờ).Các sản phẩm báo cáo quan trắc môi trường cho các đơn vị đảm bảo tính chính xác, trung thực về chất lượng và thời gian hoàn thành. Thông qua báo cáo kết quả quan trắc định kỳ và tư vấn hiệu quả, các đơn vị biết được diễn biến môi trường để chủ động thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường theo hướng sản xuất sạch hơn,bền vững hơn và đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động.

Hình ảnh: CBNV Công ty VITE thực hiện lấy mẫu tại hiện trường

Hình ảnh: Lãnh đạo TKV kiểm tra trạm QTMT không khí tự động

Với đội ngũ nhân lực trẻ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực và luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, Công ty VITE ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng và thương hiệu của mình trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường nói riêng và trong lĩnh vực môi trường nói chung./.

 

Tác giả: Lê Anh Minh