Rút ngắn thời gian lập báo cáo ĐTM

Quản trị viên 28/12/2020 Khối môi trường

Ngày 28/9/2020, Công ty VITE đã được Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin lựa chọn là nhà thầu của gói thầu: Lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án “Đầu tư cải tạo mở rộng khai thác hầm lò tầng lò bằng LV ÷ +122 khu Trung tâm Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh”. Ngày 30/9/2020, hai bên đã ký kết hợp đồng với điều khoản thực hiện là hoàn thành trong 74 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đến thời điểm được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM.

Dự án “Đầu tư cải tạo mở rộng khai thác hầm lò tầng lò bằng LV ÷ +122 khu Trung tâm Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh” có lịch sử và pháp lý phức tạp do khu vực mỏ Vàng Danh là mỏ lâu đời đã có từ thời kháng chiến chống Pháp, được khai thác cả hầm lò và lộ thiên qua 07 dự án có ranh giới chồng chéo lên nhau. Ngoài ra báo cáo ĐTM của dự án “Đầu tư cải tạo mở rộng khai thác hầm lò tầng lò bằng LV ÷ +122 khu Trung tâm Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh” có tính cấp thiết cao do đây là tiền đề để Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản do giấy phép hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 24/11/2020 . Báo cáo ĐTM lập lại được thực hiện theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 01/7/2020, với điểm đáng chú ý là các dự án khai thác khoáng sản khi lập báo cáo ĐTM sẽ tích hợp cả nội dung đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phần khối lượng nội dung gấp đôi các báo cáo khai thác khoáng sản trước đó nhưng thời gian cần hoàn thành cần nhanh gấp ba (các hồ sơ ĐTM của các dự án khai thác khoáng sản thường được hoàn thành trong khoảng 8 tháng đến 1 năm). Thấu hiểu sự thách thức và khó khăn của công việc, lãnh đạo Công ty VITE đã tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ phòng Môi trường phối hợp các phòng ban khác trong công ty thực hiện công việc.

Hội đồng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra thực địa khu vực thực hiện dự án ngày 2/11/2020

Hội đồng của Bộ Tài nguyên và Môi trường họp thẩm định báo cáo ĐTM ngày 6/11/2020

Phòng Môi trường đã lên kế hoạch thực hiện, bám sát dự án, chủ đầu tư cũng như cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thành báo cáo sơ bộ để đi tham vấn trong 2 tuần đầu, thực hiện chỉnh sửa báo cáo sau thẩm định trong 2 tuần. Các cán bộ, nhân viên phòng Môi trường và phòng Thiết kế đã cố gắng hết mình để hoàn thành kịp tiến độ đề ra, thậm chí làm việc không có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật cho đến ngày hồ sơ hoàn thiện, kết quả đạt được là hoàn thành nhanh kế hoạch với thời gian thực hiện là 72 ngày. Đây cũng là một trong những báo cáo ĐTM trong ngành Than - Khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt nhanh nhất từ trước đến nay.

 

Tác giả: Nguyễn Mai Anh