Hội nghị người lao động năm 2014

Quản trị viên 12/02/2015 Tổ chức đoàn thể
Sáng 10/2/2015, tại Hà Nội công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị người lao động...
Sáng 10/2/2015, tại Hà Nội công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 với sự tham dự của 85 đại biểu người lao động trong số 170 cán bộ công nhân viên toàn công ty.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Nguyễn Tam Tính, Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2014; Bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; Giải đáp những ý kiến về thu nhập, tiền lương, chính sách đối với người lao động.

Giám đốc Nguyễn Tam Tính phát biểu trước hội nghị

Năm 2014 nền kinh tế đất nước nói chung và Tập đoàn TKV nói riêng có sự khởi sắc. Đóng góp cho thành tích chung của Tập đoàn, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết thi đua trong lao động sản xuất thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể: Doanh thu đạt 155.951 triệu đồng, đạt 181% so với kế hoạch, tăng 46% so với thực hiện năm 2013; giá trị sản xuất đạt 68.770 triệu đồng, đạt 169% so với kế hoạch, tăng 8% so với năm 2013; lợi nhuận đạt 7.711 triệu đồng, đạt 193% so với kế hoạch; hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB; thu nhập bình quân ổn định đạt 11.100 nghìn đồng/người/tháng, đạt 120% so với kế hoạch 2014, tăng 2% so với thực hiện năm 2013.

Giám đốc trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Năm 2014 Công ty đã thực hiện cơ bản theo nghị quyết mà hội nghị người lao động đề ra, nâng cao thu nhập CBCNV, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đã ban hành quy chế khoán chi phí, quy chế thăm hỏi, quy chế quản lý cán bộ, quy chế quản lý tài chính, nội quy lao động, sửa đổi quy định về quản lý thời gian làm việc của CBNV công ty….

Tập thể và cá nhân xuất sắc nhận bằng khen

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2014, toàn thể CBCNV công ty quyết tâm thi đua thực hiện mục tiêu trong năm 2015: - Phấn đấu doanh thu năm 2015 đạt trên 151 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt trên 69.8 tỷ, lợi nhuận trên 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 11.5 triệu đồng/người/tháng. - Thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn. - Giữ vững tốc độ phát triển đối với lĩnh vực địa chất, thi công thăm dò, môi trường và kinh doanh thiết bị, đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin học, tư vấn đầu tư mỏ, tăng cường công tác giám sát thi công.

Tác giả: hội-nghị-người-lao-dộng-nam-2014