VITE: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Quản trị viên 16/06/2015 Tổ chức đoàn thể
Sáng ngày 12/06/2015, tại hội trường khách sạn Mường Thanh, Đảng bộ Công ty VITE đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Sáng ngày 12/6/2015, tại Hội trường khách sạn Mường Thanh, Đảng bộ Công ty VITE đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự đại hội có 58 Đảng viên đang sinh hoạt tại 04 Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty. Về dự và chỉ đạo Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội: đồng chí Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Phúc - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó ban Tổ chức, đồng chí Hoàng Mai Anh - Phó ban Tuyên giáo.

Đoàn chủ tịch

Toàn cảnh đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội và sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm những đồng chí có đầy đủ phẩm chất, năng lực theo hướng dẫn và quy định trong công tác Đảng, cũng như nhận được sự đồng thuận cao của Đại hội. BCH Đảng ủy Công ty VITE nhiệm kỳ 2015 - 2020 1. Đ/c Nguyễn Tam Tính - Bí thư 2. Đ/c Đỗ Mạnh Dũng - P.Bí thư 3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên 4. Đ/c Nguyễn Thanh Nam - Ủy viên 5. Đ/c Nguyễn Hoàng Huân - Ủy viên

Tại Đại hội, đồng chí Doãn Trung Tuấn thay mặt Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội. Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Đặc biệt đồng chí đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ tới. Thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty VITE lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là động lực lớn để các Chi bộ, phòng ban, các Đảng viên và quần chúng trong Công ty tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 sắp tới, từng bước xây dựng Công ty ngày càng phát triển, Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh./. Một số hình ảnh tại đại hội:

Đ/c Nguyễn Tam Tính - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty phát biểu

Đ/c Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy khối CN Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội

Tác giả: vite-tổ-chức-thanh-cong-dại-hội-dảng-bộ-lần-thứ-ii-nhiệm-kỳ-2015-–-2020