Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua hai đề án thăm dò than:mỏ Đồng Rì và mỏ Bảo Đài I tỉnh Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh

Quản trị viên 07/05/2020 Tin tức - Sự kiện
Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020, dưới sự chủ trì của TS.Trần Quý Kiên- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng
Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020, dưới sự chủ trì của TS.Trần Quý Kiên- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các thành viên, Hội đồng thẩm định đề án thăm dò của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phiên họp thông qua Đề án thăm dò than mỏ Đồng Rì - tỉnh Bắc Giang; Đề án cấp phép thăm dò than mỏ Bảo Đài I - tỉnh Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh do Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc Phòng làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Mội trường - Vinacomin (VITE) là đơn vị tư vấn lập đề án. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Tổng công ty Đông Bắc, các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty và tập thể tác giả Công tyVITE. ThS. Vũ Anh Tuấn - Phó phòng Địa chất Công ty VITEđại diện tập thể tác giảtrình bày tóm tắt nội dung đề án. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp,Thứ trưởng Trần Quý Kiên thay mặt Hội đồng đã đánh giá hai đề án được lập với đầy đủ các căn cứ pháp lý, cơ sở tài liệu, chất lượng chuyên môn tốt và tính khả thi cao. Hội đồng nhất trí thông qua hai đề án và sẽ sớm cấp Giấy phép thăm dò để triển khai. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đông Bắc đã gửi lời cảm ơn đến Hội đồng thẩm định, Công ty VITE đã giúp đỡ lập vàthông quađề án thăm dò. Việc sớm được cấp phép thăm dò sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có tài liệu địa chất tin cậy phục vụ nghiên cứu thiết kế khai thác 02 mỏ than trên. Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua hai đề ánthăm dò than mỏ Đồng Rì và Bảo Đài I có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Tổng công ty Đông Bắc. Với tinh thần khẩn trương, sau phiên họp tập thể tác giả Công ty VITE sẽnhanh chóng tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ các đề án để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò trong thời gian sớm nhất. Dưới đây là một vài hình ảnh trong cuộc họp.

Tác giả: bộ-tai-nguyen-va-moi-trường-thong-qua-hai-dề-an-tham-do-thanmỏ-dồng-ri-va-mỏ-bảo-dai-i-tỉnh-bắc-giang-va-tỉnh-qu