DA cải tạo, phục hồi môi trường của DA cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quản trị viên 09/12/2011 Khối dự án
Mỏ Đèo Nai nằm trong cụm 3 mỏ lộ thiên Đèo Nai - Cọc Sáu - Cao Sơn, cách thị xã Cẩm Phả khoảng 2km về phía Bắc...
CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin

Địa chỉ: Phường Cẩm Tây- thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

CƠ QUAN TƯ VẤN

- Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Tên viết tắt: VITE.
- Địa chỉ liên lạc: B15 – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội.
- Điện thoại: 04 62842542. Fax: 04 62842546.
- Giám đốc: Nguyễn Tam Tính.
Vị trí địa lý

Mỏ Đèo Nai nằm trong cụm 3 mỏ lộ thiên Đèo Nai - Cọc Sáu - Cao Sơn, cách thị xã Cẩm Phả khoảng 2km về phía Bắc.

+ Phía Đông giáp mỏ than Cọc Sáu.
+ Phía Tây giáp mỏ than Lộ Trí.
+ Phía Nam giáp thị xã Cẩm Phả.
+ Phía Bắc giáp mỏ than Cao Sơn và Khe Chàm II.
Mục tiêu chung của dự án

- Cải tạo, phục hồi môi trường để đưa môi trường và hệ sinh thái về tình trạng ban đầu.

- Cải tạo, phục hồi môi trường để đưa môi trường và hệ sinh thái tương tự như môi trường và hệ sinh thái trước khi đi vào khai thác.
- Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và phục vụ các mục đích có lợi cho con người.

Lịch khai thác

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Phương án 1: Sử dụng moong sau khai thác để hình thành các hồ chứa nước.
Sau khi kết thúc khai thác, toàn bộ moong khai thác không lấp đất đá mà được giữ nguyên để tạo hồ chứa nước.
Phương án 2: San lấp một phần moong sau khai thác để tạo mặt bằng trồng cây.
Sau khi kết thúc khai thác, moong khai thác cũ sẽ được lấp đầy đến mức thông thủy tự nhiên sau đó tạo mặt bằng trồng cây hoặc sử dụng cho các mục đích khác.
So sánh lựa chọn các phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Ưu nhược điểm Phương án 1 Phương án 2
Ưu điểm + Không mất chi phí cho công tác vẫn chuyển san gạt đất đá để lấp moong. + Không có nguy cơ gây ô nhiễm về bụi và các nguy cơ gây ô nhiễm khác do công tác đào, xúc, vận chuyển đất đá. + Do để lại moong sau khai thác tạo hồ chứa nước có thể trong tương lai sử dụng vào các mục đích khác như kết hợp du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, nguồn nước để phục vụ cho công tác trồng và chăm sóc rừng và đặc biệt hiện nay trong khu vực thị xã Cẩm Phả đang phải xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện do đó đây là nguồn nước đáng kể cung cấp nước cho các nhà máy nhiệt điện. + Hồ nước sẽ có tác dụng điều hòa không khí cho khu vực. + Tạo được quỹ đất trồng rừng hoặc sử dụng cho mục đích khác. + Trên cơ sở quy hoạch chung 3 mỏ: Cao Sơn, Cọc Sáu, Đèo Nai moong kết thúc khai thác của mỏ than Cọc Sáu sẽ được các mỏ Cao Sơn, Đèo Nai đổ thải do đó sẽ giảm chi phí đối với công tác vận chuyển làm tăng hiệu quả kinh tế khai thác chung của toàn ngành.
Nhược điểm Không tạo được quỹ đất trồng rừng hoặc tạo thành khu đất phục vụ cho các mục đích khác. Không có cơ hội đầu tư trong tương lai cho du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là nguồn nước dự phòng cho các ngành khác như trồng rừng, nước phục vụ sản xuất khác...
Lựa chọn phương án

Chọn phương án 2 "San lấp một phần moong sau khai thác để tạo mặt bằng trồng cây" cho dự án "Cải tạo, phục hồi môi trường của dự án mở rộng mỏ than Đèo Nai - Công ty Cổ phần than Đèo Nai, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh".

Lịch đổ thải theo năm

Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường

- Trồng cây phủ xanh mặt bằng, mặt tầng, moong kết thúc:

+ Trồng cây keo lá chàm trên mặt bằng, mặt tầng.

+ Vận chuyển đất màu trồng đất.

- Xây dựng tường kè chân bãi thải: Tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, vị trí xung yếu được tiến hành gia cố bằng phương án xây dựng tuyến kè để đảm bảo tránh sạt lở.

- Xây dựng hàng rào bảo vệ để tránh cho người và gia súc rơi vào moong nước sau khi dừng khai thác và đổ thải.

- Tháo dỡ các công trình xây dựng.

KẾT LUẬN

- Các hạng mục công trình của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và phục vụ các mục đích có lợi cho con người, tạo được môi trường sinh thái tốt hơn cho khu vực.

- “DA cải tạo, phục hồi môi trường của DA cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” phù hợp với kế hoạch môi trường của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và phù hợp với chủ chương chính sách bảo vệ môi trường của Nhà nước. Dự án mang lại hiệu quả về môi trường và kinh tế xã hội.

Tác giả: da-cải-tạo-phục-hồi-moi-trường-của-da-cải-tạo-mở-rộng-mỏ-than-deo-nai-thị-xa-cẩm-ph