Sản phẩm và Giải pháp

Quản trị viên 04/05/2012 Khối công nghệ thông tin
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam về phát triển và thống nhất các ứng dụng CNTT trong toàn Tập đoàn giảm thiểu chi phí đầu tư, nâng cao năng suất lao động, Công ty cổ phẩn tin học, công nghệ, môi trường Vinacomin(VITE) cùng với các đối tác chuyên ngành nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù của các đơn vị thành viên ngành than...
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về phát triển và thống nhất các ứng dụng CNTT trong toàn Tập đoàn giảm thiểu chi phí đầu tư, nâng cao năng suất lao động, Công ty cổ phẩn tin học, công nghệ, môi trường Vinacomin(VITE) cùng với các đối tác chuyên ngành nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù của các đơn vị thành viên ngành than. Trên cơ sở đó, công ty VITE xin giới thiệu đến các đơn vị giải pháp công nghệ thông tin mà công ty hiện có :
Giải pháp PortalOffice. Chi tiết
Giải pháp quản lý dữ liệu địa chất : VITE – Vidagis. Chi tiết
Giải pháp quản lý dữ liệu môi trường : VITE – Vidagis. Chi tiết
Giải pháp quản lý dữ liệu hầm lò : VITE – Vidagis. Chi tiết
Giải pháp tính thông gió hầm lò : Ventsim. Chi tiết
Giải pháp khảo sát - địa chất tính khối lượng. Chi tiết
Giải pháp quản lý và phân tích rủi ro trong kinh tế : Crystal ball. Chi tiết
Giải pháp tính toán mô hình dự báo chiến lược phát triên sản xuất kinh doanh : Simple_E. Chi tiết
Giải pháp quản lý kế toán và tài chính tổng hợp trên mạng (online). Chi tiết
  Các đơn vị thành viên có nhu cầu đầu tư xin liên hệ theo địa chỉ :
Đặng Quốc Dũng – PGĐ CNTT dungdq@vite.vn 0982449790
Đặng Đình Đạo - Phó phòng CNTT daodd@vite.vn 0913515342
Điện thoại phòng CNTT huybq@vite.vn 0462842559
 

Rất mong sự hợp tác và quan tâm đến sản phẩm của Công ty VITE nhằm không ngừng nâng cao khả năng tin học hóa trong SXKD và thống nhất các giải pháp sử dụng CNTT trong toàn ngành. Xin trân trọng cám ơn!

Tác giả: sản-phẩm-va-giải-phap